Ambasada

Despre noi

Ambasada României la Tirana asigură funcţia de reprezentare a României în Republica Albania. În acest scop, principalele sarcini care îi revin au în vedere promovarea intereselor României în Republica Albania, promovarea şi protejarea intereselor statului român şi ale cetăţenilor români, dezvoltarea şi perfecţionarea cadrului juridic bilateral, dezvoltarea relaţiilor bilaterale şi a legăturii comunităţii de aromâni din Albania cu România, sprijinul companiilor româneşti prin procurarea de date şi distribuirea la cerere de informaţii referitoare la piaţă şi posibilităţile firmelor locale şi promovarea în Albania a valorilor culturii, artei şi ştiinţei poporului român.

Întreaga activitate a Ambasadei se sprijină pe o îndelungată relaţie de prietenie dintre cele două ţări dat fiind că România a fost primul stat care a recunoscut independenţa Albaniei. Avem în vedere dezvoltarea parteneriatului româno-albanez prin identificarea şi sprijinirea celor mai bune căi de cooperare în plan politic, economic, militar, cultural, academic sau ştiinţific.

Ambasada acordă sprijin constant cetăţenilor români aflaţi temporar sau permanent pe teritoriul Albaniei şi contribuie activ la menţinerea şi dezvoltarea legăturilor şi dialogului cu România a comunităţii de aromâni din Albania.

Marcarea Zilei Naţionale a României la Tirana

04.12.2018

La 3 decembrie 2018, Ambasada României la Tirana a organizat recepţia dedicată sărbătoririi Zilei Naţionale a României și…

Sărbătorirea Zilei Naționale a României la Korcea

03.12.2018

La 1 decembrie 2018, la Korcea, Ambasadorul României, E.S. Mircea Perpelea, a participat la recepţia organizată de Consulatul Onorific…

Cea de-a IX-a sesiune a Comitetului Mixt Interguvernamental româno-albanez de cooperare economică, științifică și tehnică

11.11.2018

În perioada 8-9 noiembrie 2018, la Tirana, au avut loc lucrările celei de-a IX-a sesiuni a Comitetului Mixt Interguvernamental…

Lansarea volumului “Venind acasă, în Europa… dinspre Est” în orașul Fier

05.11.2018

La 2 noiembrie 2018, la biblioteca “Dritero Agolli” din oraşul Fier, a fost lansat volumul cu titlul “Venind acasă, în Europa……