Comunitatea aromânească

Despre comunitatea aromână

Conform datelor recensământului populaţiei şi locuinţelor din R. Albania, publicate la 13 decembrie 2012, în această ţară ar exista 8.266 de aromâni (0,3% din totalul populaţiei stabile[1]).

Potrivit Atlasului Demografic al Albaniei (2003), numărul aromânilor ar fi de 139.065[2].

Web-site-ul Comitetului de Stat pentru Minorităţi indică un număr de câteva zeci de mii de aromâni. În pofida dovezilor lingvistice, juridice şi istorice ale relaţiei dintre aromâni şi România ca stat înrudit (kin-state), aromânii din Albania nu sunt recunoscuţi ca minoritate naţională, ci doar ca minoritate etno-lingvistică (fără stat înrudit).

Această situaţie blochează accesul de facto al aromânilor la drepturile specifice persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale (prevăzute de Art. 20 din Constituţia Republicii Albania), spre deosebire de situaţia minorităţii albaneze din România, care se bucură de toate aceste drepturi.

România a acordat începând cu anul 1997 burse de studiu tinerilor aromâni din Albania, pe toate nivelurile de studiu. Pentru anul şcolar 2012-2013, statul român a acordat un număr de 53 de burse de studiu.

Pentru anul 2013, Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni a aprobat proiecte în valoare de cca. 40.000 Euro şi un număr de 20 de locuri pentru tineri aromâni din Albania, în taberele programului „ARC” 2013.

 


[1] 2.800.138 locuitori, din care: minorităţi naţionale: 24.243 greci (0,87 %), macedoneni – 5.512 (0,20%), muntenegreni – 366 (0,01%); alte minorităţi etno-ligvistice: romi – 8.301 (0,3%); alte comunităţi entice: egipteni - 0,12%; alte etnii - 0,01%.

[2] Cercetare efectuată între anii 2000 - 2002 de Centrul de Studii Geografice al Academiei de Ştiinţe al Albaniei în colaborare cu un Institut german.

       

Marcarea Zilei Naţionale a României la Tirana

04.12.2018

La 3 decembrie 2018, Ambasada României la Tirana a organizat recepţia dedicată sărbătoririi Zilei Naţionale a României și…

Sărbătorirea Zilei Naționale a României la Korcea

03.12.2018

La 1 decembrie 2018, la Korcea, Ambasadorul României, E.S. Mircea Perpelea, a participat la recepţia organizată de Consulatul Onorific…

Cea de-a IX-a sesiune a Comitetului Mixt Interguvernamental româno-albanez de cooperare economică, științifică și tehnică

11.11.2018

În perioada 8-9 noiembrie 2018, la Tirana, au avut loc lucrările celei de-a IX-a sesiuni a Comitetului Mixt Interguvernamental…

Lansarea volumului “Venind acasă, în Europa… dinspre Est” în orașul Fier

05.11.2018

La 2 noiembrie 2018, la biblioteca “Dritero Agolli” din oraşul Fier, a fost lansat volumul cu titlul “Venind acasă, în Europa……